Du er her:

Bestilling av skulebesøk

Etter at du har kikka på foldaren med undervisningstilbod kan du senda oss ein e-post med ynskje om det opplegget som passar best for din klasse.

Grunnleggande prisar slik dei står i tilbodsheftet.

Ta kontakt for prisar på skreddarsydde opplegg.

Prisar     
Enkeltopplegg (kr./elev) Grunnskole, barnehage, SFO  20,-
  Vidaregåande skule  30,-
  Minstepris 200,- /gruppe

Grunnskular, barnehagar og SFO i vertskommunen Odda

 

Gratis  

Tysso III

Her er ei passeleg gruppe med opptil 8 elevar om gangen. Blir det fleire elevar, deler vi i grupper og roterer mellom fleire opplegg (film, omvising, quiz). Pris pr.elev

 

 2 grupper

 3 grupper 

 25,-

 35,-

Felles

Undervisningsopplegg som krev ekstra kostnad, (materiell, personell, tilpassing) må rekna med tillegg. Tilsvarande gjeld opplegg som går over ekstra lang tid (utover 2-3 timar).

Eksempel på skreddarsydde opplegg (kr/elev):

 

A   vgs, Røyrgatelangs, omvising i stasjonen, og film (ca 3,5 timar):  

   50,-

B   Som over + Tysso III (ca 5t)                                                                       

 

 85,-
 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no