Du er her:

SINDARK

Senter for Industriarkiv 

Senter for industriarkiv tar imot, ordner og bevarer privatarkiv frå industrien slik at dei vert tilgjengelege for publikum.

 

Verksemda dokumenterer industrihistoria og medverkar til forsking i arkivmaterialet. Senteret skal utvikla og tilby digitale arkivtenester til næringslivet. Industriarkiv inneheld viktig informasjon om drift, tilsette, endringar og  avgjerder verksemda gjer, og dokumenterer rettar og plikter verksemda har i høve til offentlege styresmakter og andre. Bevaring av privatarkiv er viktig for ein heilskapleg samfunnsdokumentasjon. Tilgjengelege industriarkiv gir tilgong til autentisk dokumentasjon av fortida.

 

På besøk i SINDARK

 

Senter for Industriarkiv i Odda, er ei felles satsing mellom Odda kommune og  Kraftmuseet. Det treårige prosjektet (2014-17) er nedfelt i Museumsplan for Hordaland.

Arkivar Siri Jordal med tomme arkivhyller

Siri Jordal med arkivhyller som ventar på dokument og arkiv. Foto: Harald Hognerud NVIM

 

Ordfører John Opdal ser på tegninger fra Smelteverkets arkiv

Ordførar John Opdal kikker i tegningsarkivet frå Odda Smelteverk. Foto: Harald Hognerud Kraftmuseet

 

 

Oddafirma byggjer om til SINDARK

Oddafirma byggjer om til SINDARK

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no