NVIM

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Råcyanamidesilo

Bygg nr. 113, byggeår 1907. Kapasitet: 7000 tonn cyanamid.  44m lang, 14m bred, 22m høy

Funksjon: Lagring av ferdig cyanamid

Siloen ble oppført av det norske ingeniørfirmaet Alfred Bonde, Kristiania.

Selve silodelen er i sin helhet i armert betong, mens topphuset har skjelettkonstruksjon med tegl.

 

Råcyanamidesilo 2015

Opprinnelig var relieffmønsteret framhevet i en mørkere farge enn resten av veggene. Her er fremdeles intakt teknisk utstyr med trapperom, begerelevator, skruetransportør i toppetasjen for fylling av siloen og tappetuter på undersiden.

 

 

 

Silo - interiør. Foto NVIM arkiv

 

Silocellen er et stort rom med vegger som skrår inn nederst mot tappeetasjen under. Siloen hører til blant pionerarbeidene i bruken av armert betong her til lands.

 

”Eg må vel kunne si at eg har vært på den plassen som det var absolutt mest støv. Då var eg inne i cyanamidesiloen og lempa. Støvet var ikkje gifitg, men viss du gikk og tok deg eit glass øl så eksploderte du”.

Smelteverksarbeider Hermann Skjerveggen fra boka Smeltedigelen.

 

Cyansilo 1917 Siloen 1907. Foto NVIM Arkiv

 

Framtidig bruk tar utganspunkt i tankegangen «vern gjennom bruk». Siloen skal brukes som isklatrehall. 

Cyanamiden ble fraktet til loftetasjen i råcyanamidsiloen via en hammermølle for finmaling etter at den var blitt knust i knuseriet.  

De to mateskruene som stod i hele loftets lengderetning fordelte massen utover før den ble sluppet ned i de ulike delene av selve siloen via luker i loftsgulvet.

Cyanamiden ble tatt ut av siloen igjen i kjelleren og pakket i sekker. Mesteparten gikk rett til ”dicyen” der den ble videreforedlet til dicyandiamid. Noe ble eksportert som industriell cyanamid.

Resten ble vannbehandlet for å redusere karbidinnholdet og fortynnet med finmalt kalkstein. Dette ble solgt som ugress- og mosedrepende middel kalt ”Trollmjøl”. Det ble også brukt som gjødsel for planter med lang veksttid under navnet Kalkkvælstoff.

 

Trollmjøl, betegnelse på kalsiumcyanamid blandet med kalk, CaO. Trollmjøl var et kombinert ugrasmiddel (herbicid) og nitrogengjødsel (ca. 20 % nitrogen). Det ble blandet inn i jorda noen dager før planting.

Trollmjølfane

 

 

 

Informasjonsskilt Smelteverkstomta

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no