NVIM

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB
 • de_DE

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Søk

Du er her:
 • SINDARK

SINDARK

Senter for Industriarkiv 

tar imot, ordner og bevarer privatarkiv frå industrien slik at dei vert tilgjengelege for publikum.

Verksemda dokumenterer industrihistoria og medverkar til forsking i arkivmaterialet. Senteret skal utvikla og tilby digitale arkivtenester til næringslivet. Industriarkiv inneheld viktig informasjon om drift, tilsette, endringar og  avgjerder verksemda gjer, og dokumenterer rettar og plikter verksemda har i høve til offentlege styresmakter og andre. Bevaring av privatarkiv er viktig for ein heilskapleg samfunnsdokumentasjon. Tilgjengelege industriarkiv gir tilgong til autentisk dokumentasjon av fortida.

På besøk i SINDARK

 

Senter for Industriarkiv i Odda, er ei felles satsing mellom Odda kommune og  NVIM. Det treårige prosjektet (2014-17) er nedfelt i Museumsplan for Hordaland.

Arkivar Siri Jordal med tomme arkivhyller

Siri Jordal med arkivhyller som venter på dokumenter. Foto: Harald Hognerud NVIM

 

Ordfører John Opdal ser på tegninger fra Smelteverkets arkiv

Ordfører John Opdal kikker i tegningsarkivet fra Odda Smelteverk. Foto: Harald Hognerud NVIM

 

 

Oddafirma byggjer om til SINDARK

Oddafirma byggjer om til SINDARK

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@nvim.no