NVIM

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB
 • de_DE

Søk

Du er her:
 • Statlige midler

Statlige midler

Hvordan skal NVIM bruke tilskuddet til vedlikehold av kulturhistoriske bygninger?

I sin tiltakspakke for økt sysselsetting bevilget regjeringen 57 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2016 til vedlikehold av kulturhistoriske bygninger. Norsk Vasskraft og Industristadmuseum har fått tildelt 2 millioner kroner fra Regjeringens sysselsettingspakke for vestlandsfylkene. Midlene skal gå til arbeid på og i de kulturhistoriske byggene museet forvalter. 

 

 • Taket på Bygg 026 - smia -  på Smelteverket: Taket på Bygg 026 skal tettes og legges på nytt og etterisoleres for å sikre bygget og for å sørge for mer hensiktsmessige lokaler. Tiltaket er drøftet og godkjent av vernemyndighetene, og det er også støttet av Riksantikvaren.

 

 • Vegg mot vest i Folgefonngata 13: Veggen er dårlig på grunn av lekkasje fra en vannkran. Kranen er fjernet, men ramme, kledning, stolper osv er fremdeles råtne. Vi ønsker å restaurere deler av kledningen, felle inn ny ramme og stolper.

 

 • Taket på Folgefonngata : Etter at ei helle falt av taket i fjor og vannet kom inn i huset og utstillinga, ble vi gjort oppmerksomme på at det ikke er papp under skiferhellene. Taket er fra 1907 og trenger utbedring med papp for å sikre at dette ikke kan skje igjen. 

 

 • Diverse sikrings- og utbedringstiltak i Folgefonngata: For å kunne ha et hensiktsmessig el-anlegg for byggene i Folgefonngata vil vi gjøre en jobb med omlegging av el-tilførsel. Samtidig må vi etablere en vannmåler, og vi må utføre et sikringstiltak med folie på vinduer for å sikre gjenstandene inne i bygget mot solskinn. Kjøkkeninstallasjoner skal på plass i Buen.

 

​Tiltaket er også støttet av stiftelsen UNI.

 

 • Avtrekk i Bygg 026, smia: For å sikre at essene i Smia kan benyttes forskriftsmessig, må vi etablere et godkjent avtrekk over de gamle essene. Dette krever tilpasninger og skreddersydde løsninger.

 

 • Skjeggedalstova – behandling av tak og vegger: Museet overtok Skjeggedalstova i 2014 fra Odda kommune og ligger der stien til Trolltunga starter. Stova er ei gammel røykstove som opprinnelig har stått i Skjeggedal, flyttet til Solfonn og tilbake for å bli bygget opp igjen i 2001-2002. Taket og vegger er i adel furu og ble behandlet når stova ble satt opp igjen. Det er nå spesielt viktig å rense taket for mose, feste løse takbord og behandle taket med tjære og linoljeblanding. Veggene må også behandles.
Smia på Odda Smelteverk i 2002

Smia på Odda Smelteverk i 2002

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no