NVIM

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:
  • Nordisk verdensarvkonferanse

Nordisk verdensarvkonferanse

Den nordiske verdensarvkonferansen holdt en forkonferanse i Tyssedal og Odda mandag 21. september. Gruppa besøkte kraftstasjonen, Skjeggedal, Lilletopp, Odda og Smelteverksområdet.

Bergen, og Bryggen, var ramme for den årlige Nordiske verdensarvkonferansen i 2015. Det nordiske verdensarvnettverket er et nettverk for alle verdensarvsteder i Norden, til sammen 37 steder, og da i hovedsak de som er knyttet til forvaltningen av verdensarven.

I 2014 var konferansen arrangert i Roskilde, Danmark. Tema der var bærekraftig reiseliv. Konferansen i Bergen ble arrangert av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Museum Vest, Bymuseet, og Stiftelsen Bryggen. Tema for konferansen i Bergen var formidling.

Alle verdensarvsteder har en forpliktelse til å formidle verdensarv generelt i tillegg til formidling av det særegne ved hvert enkelt verdensarvsted.

Konferansen hadde som mål å sette fokus på overordnede problemstillinger samtidig som en tok utgangpunkt i den faktiske situasjonen i Bergen gjennom å invitere noen internasjonal keynote speakers som belyste formidling i et internasjonalt perspektiv samtidig som reiseliv, media og forskning ble inkludert.

Konferansen var en viktig arena for å sette fokus på Bergen og Bryggen som verdensarvsted. Sentrale aktører deltok, både politisk og knyttet til kulturminneforvaltningen. De ulike verdensarvstedene var representert med både politisk deltagelse og noen fra forvaltningen av verdensarvstedet. I tillegg deltok ulike parter fra kulturminneforvaltningen, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Unesco er en også viktig part i den nordisk verdensarvnettverket som deltok på konferansen. En nordisk verdensarvkonferanse er slik et viktig ledd i arbeidet med å synliggjøre Bergen som verdensarvsted og få en overordnet diskusjon som bidrar til en videre utvikling av Bryggen.

 

Konferansen var knyttet til selve Bryggen ved at ulike lokaler tilknyttet Bryggen ble benyttet. Bryggens Museum, og auditoriet der, var konferansesal. Utover dette ville vi nyttiggjøre de ulike lokalene på Bryggen, steder som Håkonshallen, Schøtstuene, Pytterstuen, Tracteurstedet, samt det nye Fiskerimuseet i Sandviken. 

 

Det ble foretatt to ekskursjoner i tilknytning til konferansen. I forkant av konferansen var vi på en ekskursjon til Odda og Tyssedal. I etterkant av konferansen ble det en ekskursjon til Nærøyfjorden, Urnes og Kvernsteinsparken i Hyllestad.Ekskursjonene ble til i samarbeid med de respektive stedene. Begge ekskursjonene var lagt opp rundt tema formidling og skulle være en fordyping til ulike perspektiver som ble tatt under konferansen.

 

Kilde: Bergen kommune

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no