NVIM

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Hjemmefronten i Odda

Da landet ble okkupert i 1940 nyttet det ikke lenger med åpen motstand. En motstandsbevegelse måtte bygges opp i hemmelighet.

Det ble dannet mange motstandsgrupper rundt om i landet, og etter hvert kom gruppene under ansvarlig sentral ledelse. Hjemmefronten ble bygget opp sivilt (Sivilorg) og militært (Milorg). Disse samarbeidet, men hadde hver sine hovedoppgaver.

 

Opptakten til Sivilorg i Odda ble startet høsten 1941, da det ble dannet en "Nasjonalkomité" på 6 medlemmer. Initiativet kom fra den unge kommunisten Ørnulf Slåttelid, som hadde idéen med seg fra Oslo. Men komitéen var upolitisk sammensatt og skulle representere hjemmefrontledelsen. Den viktigste oppgaven var å yte økonomisk hjelp til familiene som hadde sjøfolk i utenriksfart. De skulle også organisere "treghets-sabotasje" på arbeidsplassene og passiv motstand så langt det lot seg gjøre.

Leder for Sivilorg i Odda var ingeniør Anders Sandaker ved Zinken, men det var mange som deltok aktivt i arbeidet. Når noen måtte gå i dekning eller ble arrestert, sto nye klar til å fylle rekkene.

 

Ørnulf Slåttelid ble sendt til Oslo som mellommann, under påskudd av at han skulle gå i smedlære. Der sluttet han seg til det illegale arbeidet, ble tatt av Gestapo og torturert i hjel på Møllergata 19 den 18. mai 1942 - bare 23 år gammel.

Ørnulf Slåttelid på kaien i Odda Ørnulf Slåttelid. Foto: NVIM arkiv

 

Høsten1942 ble meget vanskelig med mange arrestasjoner. Nasjonal Samling (NS) gikk til aksjon mot lærerne, og Gestapo slo til mot en kommunistisk gruppe der mange av de arresterte var fra Odda og Tyssedal. En del av fangene ble sendt til Tyskland, men 17 av gruppen ble holdt igjen på Grini. 

Meldingen som ble offentliggjort i avisene 2. mars 1943 var den mest sjokkerende under hele krigen for folk i Odda:

17 dødsdommer fullbyrdet

Der höhere SS und Polizeiführer Nord,

SS-Obergruppenführer und General der Polizei

gjør kjent at følgende er dømt til døden

for forsøk på bolsjevistisk undergravingsarbeide

og virksomhet for en fiendtlig stat:

Kleppestø, Ingolf

Berg, Arthur

Espelid, Thor Gerotti

Slåttelid, Harald

Prestegård, Olaf

Veka, Knut

Kindem, Leif

Dommen ble fullbyrdet ved skyting på

Trandumskogen 1. mars 1943.

 

I tillegg til de sju fra Odda, ble ti andre nordmenn henrettet. Den egentlige årsaken til de 17 dødsdommene var for å statuere et eksempel og for å understreke det Reichskommisar Terboven sa i sin skremselstale 22. februar 1943:

"Vi diskuterer ikke med kommunister - vi lar dem stå til ansvar - uten nåde!"

 

De som var i motstandsbevegelsene ble etterhvert flinkere til å arbeide i skjul, og arrestasjonene ble sjeldnere. De kunne allikevel aldri føle seg trygge for provokatører, spioner og angivere. I Odda ble i alt 25 personer arrestert i 1943, 20 i 1944. Mange av dem ble angitt.

En del motstandsfolk måtte rømme, og omlag 50 personer lå i dekning rundt om i distriktet. En av oppgavene til Sivilorg var å skaffe trygge gjemmeplasser og å sørge for penger og rasjoneringskort.

 

 

 

 

Sverre Rafdal, Finn R. Sunde og Hermann Christiansen i Mosdalen under 2. verdenskrig.

Sverre Rafdal, Finn R. Sunde og Hermann Christiansen i Mosdalslia under 2. verdenskrig. Foto: NVIM arkiv

 

 

Våren 1941 kom den unge bankmannen Finn R. Sunde til Odda for å arbeide i Odda Privatbank. Han var sendt hit for å ta seg av det illegale arbeidet i Odda og Indre Hardanger. Sunde kom raskt i kontakt med Lars Øye, som hadde hatt kommandoen over de frivillige fra våren 1940. Lars Øye var formann i Odda Skyttarlag, og Hardanger og Voss Skyttarsamlag, og reiste rundt og ga folk våpeninstruksjon. Sunde og Øye la grunnlaget for Milorg i Odda.

Arbeidet gikk blandt annet ut på å sende rapporter om tyske militærforlegninger, festningsanlegg, bunkerser og kanoninnstillinger emd både kart og fotografier. Det ble også samlet og lagt ut depot med våpen og ammunisjon. 

11. oktober 1941 slo Gestapo til mot Finn R. Sunde etter at de hadde snappet opp en rapport som han hadde sendt. Han ble fraktet til Bergen der han ble torturert på det grusomste. I redsel for å sprekke under ytterligere avhør, tok han sitt eget liv med en gift han hadde gjemt på seg.

Han pleide alltid å si: "Død mann røber ingen". Disse ordene stod også på minneplaten han fikk som hang i Bergen Bank i Odda.

 

 

Lars Øye Lars Øye. Foto: Jan Gravdal NVIM arkiv

 

Lars Øye fikk i oppdrag å ta over som områdeleder for Odda og Indre Hardanger Milorg. Det Milorg håpet og ventet på, var våpen og utstyr fra England. Det første flyslippet fant sted i Rullestadfjellene ved juletider 1943. Seks videre slipp med våpen og utstyr kom i mars-april 1945.

Milorg hadde nå fullt utstyr til 400-500 mann her i distriktet.

Så kom kapitulasjonen 8. mai 1945. Heldigvis ble det ikke bruk for våpenmakt.

 

Krig og fred i Odda

Heimefronten, kompani III foran Tyssedal Hotell i 1945. Foto: NVIM Arkiv

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no